jueves, 13 de noviembre de 2008

Ajuntament de Vilanova vs Ajuntament de Badalona

Badalona tanca bars de copes (musicals)


l’Ajuntament de Badalona no descarta tancar 15 bars-musicals, per les molèsties que aquestos comporten als veïns, que ja estan farts de que al tancar alguns clients incívics criden fins a la matinada, arranquen retrovisors, es pixen al carrer, botelles trencades (això es el mateix que esta passant a Vilanova actualment )..
L’actual equip de Govern de Badalona, esta compromès seriosament amb els veïns per solucionar el problema que afecte a gran quantitat dels mateixos, i moure tota aquesta moguda a un polígon industrial que ja estan instal·lades algunes discoteques y uns quants bar-musicals, que per cert diuen que allà no molesten a ningú El nostre Ajuntament com si sentis ploure quant se li planteja la possibilitat de traslladar la zona d’oci a les afores de Vilanova si neguen rotundament, quins interessos deuen defensar per que la zona d’oci continuí dins de la ciutat, la dels veïns segur que no .Els importa mes tindre tota aquesta moguda, que segons l’Ajuntament les destroces que fan a la ciutat les nits dels caps de setmana, tenen un cost considerable amb diners , per cert ho paguem entre tots, això no hem de oblidar-ho,amb tot això ja de haver alguna cosa fosca, no hem cansaré de repetir-ho, per que si no, no s’entén que es tanquin tan que no en volen saber res quan es toca aquest tema, Accions, si que n’han portat a terme, però cap dirigida a solucionar seriosament el problema que estem patint en aquesta zona, principalment a tot el llarg del carrer Unió, plaça del Pou inclosa , mes aviat eren un tapaboques,
Quant un Ajuntament com el de Badalona pren les mesures pertinents per vetllar per la salut i el descans del seus veïns no fa res mes que complir la Llei,( L’estatut) com es la seva obligació.
Sr. Elena prengui exemple del seu company de partit (PSC) Sr. Jordi Serra que es preocupa i busca solucions

Enric Golanó i Monrabá

miércoles, 8 de octubre de 2008

i seguim .........

A/A: Sr. Joan Ignasi Elena Garcia
Alcalde de Vilanova i la Geltrú


DE: Sr. Juan Dasilva Villanueva, con DNI: 38.069.010 P
C/ Santa Eulàlia 17-1-2, Tel: 93 814 63 56
Vilanova i la Geltrú


EXPONGO:

Después de un largo y duro verano en la C/ Unió, soportando los ruidos y resto de inconvenientes que produce una zona de ocio mal controlada por parte de ustedes, creo que es necesario de una vez por todas que desde este Ajuntament tomen cartas en el asunto, ya que en los últimos meses la actividad nocturna en la zona ha ido en aumento con los graves problemas que nos ocasionan a los que aquí vivimos, ya que existe un uso inadecuado e incontrolado de las calles y nos están forzando a vivir entre ruidos.

El uso inadecuado de las calles que ustedes están permitiendo, no es mas que la toma indiscriminada de las calles por parte de unos ciudadanos que pisotean impunemente los derechos constitucionales de los que vivimos aquí, ya que impiden nuestro descanso, ensucian y destruyen el medio ambiente, y ponen en grave riesgo nuestra salud física y psíquica a los que estamos indenfesos y desprotegidos en nuestros domicilios.

Que este Ajuntament no cierre los ojos ante un problema más que evidente y conocido por todos y salvaguarde los derechos de los ciudadanos. Actúen como Ajuntament serio, responsable y hagan cumplir las normativas existentes o creen otras mas adecuadas si fueran necesarias y dejen de actuar con desidia e intereses electoralistas y no nos obliguen a tener que abandonar nuestros hogares que tanto sacrifico nos cuesta mantener.


SOLICITO:

Que con urgencia se pongan soluciones el problema de esta zona.


Fdo: Juan Dasilva Villanueva.Vilanova i la Geltrú. 29 septiembre 2008

jueves, 2 de octubre de 2008

Una instància més de les moltes

A/A: Sr. Joan Ignasi Elena Garcia
Alcalde de Vilanova i la Geltrú


DE: Sr. Enric Golanó i Monrabá
C/ Palmerar, 10-bx-1ª b, tel : 93 893.52.11
Vilanova i la Geltrú


:
EXPOSO:

Hem passat un estiu molt dur referent als sorolls als carrers, Unio-Pça del Pou-Palmerar, tots els caps de setmana aguantant, crits, càntics, baralles, trompades al mobiliari públic, també encenent al contenidor del cartró de tan en tan, autos amb la musica a tot volum i accelerant, per a fer el màxim de soroll possible fins casi les 7 del mati. Tots aquests fets alteren la nostra salut física i psíquica i d’altres molèsties que comporten les zones d’oci mal controlades, cada dia es nota major presencia de vàndals i incívics les nits dels caps de setmana, ja que no troben oposició per part dels responsables de vetllar per la nostra seguretat i descans

Vostès incompleixen la Constitució, ja que estan permeten que gent incontrolada destorbi el nostre descans, creant-nos ansietat i d’altres trastorns psíquics ja que en fan dels carrers el seu territori per a tota mena de actes, sense cap mirament per la gent que vol descansar i dormir tranquila ,i si això esdevé es perquè vostès si giren d’esquena al problema. Sr. Elena les lleis son per a complir-les

Que l’Ajuntament prengui les mesures oportunes, per resoldre d’un cop per sempre aquest problema, que portem arrossegant fa molt temps (4 anys) ja es l’hora, que vetllin per els drets dels ciutadans i actuïn com un Ajuntament seriós i responsable i facin complir les normatives vigents, amb fermesa i promptitud, davant de aquesta gent que no respecten ni a persones, ni a res que es trobin al carrer.SOL·LICITO:

Que amb la màxima diligència, solucionar els grues problemes que estem patin el veïns de aquesta zona..

Signat:Enric Golanó i Monrabá

Vilanova i la Geltrú, 2 d’Octubre 2008

lunes, 22 de septiembre de 2008

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insulta al ciutadà

Lamentablement la lluita contra el soroll no ho és únicament en contra de la ignorància de determinades persones, sinó també en contra de la falta de respecte i de sensibilitat. La sentència d'un Jutjat del Contenciós Administratiu condemna a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a abonar a un ciutadà la quantitat de 14.000e (més interessos i costes judicials, havent-hi ja una condemna prèvia també amb costes pel mateix assumpte) per raó de la seva passivilitat en el control i disciplina del soroll que generava la "Unió Vilanovina". El més destacable, però, és la manera com l'Ajuntament es va despatxar les queixes del veí d'aquesta entitat i mostra d'això ho és l'extracte que la sentència fa d'un dels escrits de l'Ajuntament (presentat davant el mateix Jutjat):

"…quizá esos vecinos tienen unas conductas especiales en este caso, un tanto maniáticas, respecto a los ruidos y uso de convivencia con el resto de vecinos, que hacen que generen antipatías por los demás..."

Una altra cosa, més subtil però, és que la indemnització i les costes se satisfaran amb càrrec a l'erari públic (és a dir, pagant tots els ciutadans, inclòs l'indemnitzat), però, lógicament, si una Administració escriu unes paraules com aquelles, molt menys li importaran els diners públics amb càrrec als quals s'ha de satisfer la indemnització i despeses.

lunes, 8 de septiembre de 2008

Fi de vacances i un nou curs ha començat


Primera lliçó de igualtat entre tots el ciutadans


Denuncia pública del botellón y del consumo de alcohol en la calle.
Nota de Peacram:
La Constitución Española tan zarandeada por políticos, muchas veces por oportunismo o interés propio, parece ser que esta vetada o por lo menos no aplicada a los ciudadanos afectados por la Contaminación Acústica. La democracia no ha llegado a los ciudadanos afectados por zonas saturadas o contaminadas.¿Esto es prevaricación, dejación de funciones o simplemente desidia o intereses electoralistas o amiguistas?

EXPONE Y DENUNCIA1. QUE, a pesar de que el art. Art. 15 de la Constitución española establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", los integrantes de la botellona impiden dormir a miles de españoles sometiéndolos sistemáticamente a la forma de tortura más antigua, la de no dejar dormir. (Sentencia del TC de 29/5/2001, esp. su FJ5)


2. QUE, a pesar de que el art. Art. 17 de la Constitución española establece que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, hay miles muchos miles de españoles que no pueden ejercer sus libertades y cuya seguridad se ve amenazada, ya que los participantes en la botellona acorralan a los vecinos en sus hogares impidiéndoles salir, descansar, leer o estar en sus casas, siendo además atacados cuando protestan por ello.

3. QUE, a pesar de que el art. Art. 18 de la Constitución española establece que “se garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar...y que el domicilio es inviolable”, hay miles de andaluces (y castellonenses) que ven sus hogares sistemáticamente invadidos y su intimidad familiar y domicilios atacados por los integrantes de la botellona, siendo España es el único país condenado dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a este respecto.

4. QUE, a pesar de que el art. 43 de la Constitución española establece como principio rector de la política social y económica “el derecho a la protección a la salud”, miles de españoles ven su salud seriamente dañada por la actitud incívica de los participantes en la botellona, los cuales no les permiten, dormir, descansar o vivir en sus hogares. La botellona también está produciendo estragos en los jóvenes: alcoholismo y drogadicción.

5. QUE, a pesar de que el art. 45, 1 de la Constitución española establece que “todos tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, hay miles de españoles que se ven forzados a vivir entre gritos y orines y que ven su medio ambiente quemado y destruido de forma sistemática por los participantes en la botellona. De forma obvia se está impidiendo el desarrollo de las personas y, muy en especial de los niños, provocándose situaciones de stress, daños físicos, problemas familiares y bajo rendimiento escolar y laboral.

6. QUE la botellona está produciendo un daño patrimonial inestimable al depreciar el valor de las viviendas afectadas, al hacer huir la clientela de los hoteles y comercios y al destruir la propiedad privada y pública. A ello habría que añadir el daño medio ambiental y los gastos de limpieza.

7. QUE, las reuniones de la botellona producen una alteración de la normal convivencia, no son pacíficas y ocupan los lugares de tránsito público sin permiso gubernativo, por lo cual no pueden ampararse en el derecho de reunión del art. 21 de la Constitución.

8. QUE, a pesar de que el art. Art. 53.1 de la Constitución española establece : “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos”, las Comunidades Autónomas y ayuntamientos lleva años cerrando los ojos a lo evidente y negándose a cumplir sus obligaciones constitucionales para salvaguardar los derechos constitucionales de los miles de andaluces dañados por la botellona.

9. QUE, a pesar de que el Art. 104 de la Constitución establece “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, hay miles de españoles que cuyo libre ejercicio de sus derechos y libertades no se ve garantizado por las fuerzas de orden público, sino que ven, más bien , como estas fuerzas tiene orden de “proteger” a los jóvenes de la botellona.

10. QUE los cientos de condenas a los ayuntamientos de España y de forma contundente no han tenido respuesta a la necesidad de que se legisle y regule de forma clara la botellona.

11. QUE la dejación de funciones de los poderes públicos Comunidades Autónomas y Poderes Locales) está rayando en lo delictivo, tanto por no aplicarse la abundante legislación existente para evitar las múltiples ilegalidades que se cometen en la botellona, como por evitarse legislar de forma explícita contra la misma. ¿ESTAMOS ANTE UN DELITO DE ACCION POR OMISIÓN?

12. QUE la botellona no es más que la toma indiscriminada de las calles por parte de unos ciudadanos que pisotean impunemente los derechos constitucionales de otros (impidiendo su descanso, ensuciando y destruyendo el medio ambiente, y poniendo en grave riesgo la salud física y psíquica de los afectados que se ven acorralados e indefensos en sus casas).

Firmado: Dª Emilia De La Serna Martinez.Asesora Jurídica de la Plataforma por el Descanso en Sevilla.Sevilla 10.07.0

lunes, 23 de junio de 2008

A les 7 de la tarda


Aquest es l'ambient que tenim els dijous a la plaça lledoners, segurament descansava per esta "en forma" per la nit.
Aquesta fotografia es va fer la setmana passada

jueves, 5 de junio de 2008

Adéu soroll! Contra la contaminació acústica


La Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, lidera la lluita contra la contaminació acústica, facilitant recursos per avançar col·lectivament en el seu control i la millora de la qualitat de vida de les persones. Us invitem a visitar l'exposició i a fer entre tots i totes ciutats més habitables.


Els serveis que la Diputació ofereix als municipis


La Diputació de Barcelona com a administració supramunicipal dóna des de fa temps serveis a les corporacions municipals en la problemàtica de la contaminació acústica i vibracions.  • Mesura de nivells de soroll i vibracions provocats per les activitats i les infraestructures viàries i ferroviàries.

  • Avaluació d'aïllaments entre les activitats econòmiques els habitatges.

  • Mesura del soroll de motos

  • Creació de mapes de soroll i mapes de capacitat acústica

  • Elaboració de models d'ordenances municipals.

  • Jornades i cursos de formació per a policies i tècnics municipals

  • Campanyes d'educació, formació i sensibilització ciutadana

Dates: del 3 al 20 de Juny de 2008

Horari : de dilluns a dissabte, de 10 a 19h, Diumenge, de 10 a 14h

Entrada lliure.

lloc : Can Serra Rambla de Catalunya, 126 08013 Barcelona